3 sterren - IP Label

SC Out-Hoegaarden behaalde in zijn jongste Double Pass audit van de jeugdwerking 3 sterren. Dat betekent dat onze club aan de interprovinciale competitie kan deelnemen. Hiermee zet onze club een enorme stap.

Dit is een bekroning van het goede werk dat onze jeugdwerking al enkele jaren levert. Wij bedanken dan ook uitdrukkelijk alle medewerkers, trainers en bestuursleden voor de inzet die hiertoe geleid heeft!

Meer nieuws volgt later.