Evaluatie

Evaluaties


Inleiding

 • Om de evolutie van onze spelers op te volgen zullen er evaluatiemomenten worden ingelast.
 • De evaluaties bestaan uit 2 delen.
 • Enerzijds worden er door de trainers evaluatiefiches ingevuld en anderzijds zijn er ook evaluatietesten. De evaluatietesten bestaan uit 2 delen, namelijk een test die zowel de fysieke paraatheid als de technische capaciteiten evalueert.
 • De resultaten van deze evaluaties zijn louter en alleen voor de club, deze worden niet gecommuniceerd naar de ouders. Jaarlijks is er vanaf U9 minstens 1 evaluatiemoment met de ouders om deze in te lichten over de evolutie en de werkpunten van de speler. De trainers kunnen de evaluatietesten inzien om zo in te spelen op het individu.

De evaluatie fiches

 • Hier zijn het de trainers die samen met de headcoaches elke speler individueel beoordelen tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Tevens wordt er een verschil gemaakt volgens leeftijd (5-5 – 8-8 – 11-11)
 • De evaluaties worden bijgehouden in Pro Soccer Data.
 • De scores: naargelang de leeftijd zijn er verschillende scores:


Bij U9 tot en met U13 wordt er gewerkt met sterren

 • 1 ster = onder regionaal/provinciaal niveau
 • 2 sterren = gemiddeld regional/provinciaal niveau
 • 3 sterren = goed regional/provinciaal niveau
 • 4 sterren = zeer goed regional/provinciaal niveau
 • 5 sterren = uitstekend – hoger niveau haalbaar


Vanaf U15 wordt er gewerkt met punten van 1 – 10

 • 10 = uitmuntend – hoger niveau nodig
 • 9 = uitstekend – hoger niveau haalbaar
 • 8 = zeer zeer goed regionaal/provinciaal niveau
 • 7 = zeer goed regionaal/provinciaal niveau
 • 6 = goed regionaal/provinciaal niveau
 • 5 = boven gemiddeld regionaal/provinciaal niveau
 • 4 = gemiddeld regionaal/provinciaal niveau
 • 3 = net onder gemiddeld regionaal/provinciaal niveau
 • 2 = onder regionaal/provinciaal niveau
 • 2 = ver onder regionaal/provinciaal niveau
 • 1 = beginnersniveau

 

 • Aspecten: net zoals in het jeugdplan wordt er gekeken naar verschillende vaardigheden.
  • Technische vaardigheden:
   hier worden de technische vaardigheden bekeken. Dit gaat van passing tot passeerbeweging.
   Vanaf U11 wordt ook het kopspel en de tackle beoordeeld.
  • Tactische vaardigheden:
   hier wordt gekeken hoe de speler de tactische doelstelling oppikt en uitvoert.
   Vanaf U11 wordt er gekeken hoe een speler deze taken uitvoert bij balbezit en bij balverlies.
  • Fysieke paraatheid:
   Hier worden een aantal fysieke parameters bekeken zoals daar zijn startsnelheid, sprongkracht…
  • Mentaliteit wedstrijd en training
   Hier wordt de mentaliteit van de speler beoordeeld.
   Volgt hij regelmatig de trainingen, is de nodige inzet aanwezig….
    

De evaluatie testen

 • De  evaluaties worden door de headcoaches samen met de trainer ingepland 2 à 3 maal per seizoen. Deze bestaan uit een paar eenvoudige testen die eenvoudig kunnen worden ingepland in de training.
 • Twee- tot driemaal per jaar worden de spelers onderworpen aan een reeks testen om zo hun evolutie in de domeinen techniek en fysiek op te volgen. Dit zijn dan de eindevaluaties en deze gaan door in de maand April.
 •  
 • Fysieke paraatheid:
  • Startsnelheid : 2 pogingen vanuit stilstand 10 meter spurt, beste tijd telt
  • Loopsnelheid: vanuit stilstand 25 meter (tot en met U9) of 40 meter (vanaf U10)  afleggen. 2 pogingen, snelste tijd telt.
 • Technische vaardigheid:
  • Dribbelparkoer: parkoer dien afgelegd te worden tegen tijd. 2x Herhalen. Beste tijd telt.

Dribbelparcours

 • Jongleren met voeten: Pas vanaf U9 (bij U9 is het toegelaten dat de bal 1x de grond raakt tussen elke aanraking). Elke speler krijgt 3 pogingen om tot een maximum aan baltoetsen  met voet of dij te komen.
 • Jongleren met het hoofd : dit doen we pas vanaf U12. Elke speler krijgt 3 pogingen om tot een maximum aan baltoetsen met het hoofd te komen.

Het evaluatie-moment met de ouders

 • De trainer is aanwezig op het evaluatiegesprek dat de Headcoach normaal minstens 1x per jaar heeft met de ouders en/of speler.
 • Dit gesprek gaat door op vrijwillige basis. De ouders krijgen een uitnodiging per mail van de trainer en zij gaan al dan niet in op het aanbod.
 • Tijdens dit gesprek worden de algemene punten per speler besproken. Er worden geen resultaten van hetzij evaluatietesten, hetzij evaluatiefiches noch getoond, noch mee gegeven aan de ouders of spelers.