Huisreglement

Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het huishoudelijk reglement van Jong Hoegaarden. Niet-naleving van dit huisreglement door ouders of spelers kan leiden tot opzegging door de club van het lidmaatschap. Lidgeld wordt niet terugbetaald indien de samenwerking door de speler/ouder tijdens het seizoen wordt stopgezet. Indien de club de samenwerking stopzet wordt het lidgeld terugbetaald pro-rata het aantal maanden dat er niet meer werd deelgenomen aan wedstrijden/trainingen tijdens het lopende seizoen.

 

Het Huisreglement bestaat uit 6 delen:

  1. Afspraken met ouders
  2. Afspraken met spelers
  3. Afspraken met trainers
  4. Afspraken met afgevaardigden
  5. Afspraken met medewerkers
  6. Communicatie van spelers ( en/of ouders ) naar de club

We werken samen aan de doelstelling van onze club.

Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers!!

 

Huisreglement