Afspraken met trainers

Trainers

De jeugdtrainer is de manager van zijn of haar ploeg. Hij of zij

 • is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers.
 • past de opleidingsvisie van de club toe tijdens trainingen en wedstrijden.
 • bereidt zijn/haar trainingen en wedstrijden voor.
 • stelt een aanwezigheidslijst voor de trainingen op.
 • is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg.
 • verwittigt de spelers tijdig over de opstelling en deelname voor de komende wedstrijd.
 • houdt prestaties van spelers bij, alsook het wisselschema en het aantal speelminuten.
 • verwittigt spelers tijdig bij afgelasting van de trainingen.
 • is verantwoordelijk voor het ontvangen trainingsmateriaal.
 • zorgt na de training ervoor dat eventueel gebruikte verplaatsbare doelen terug gezet worden.
 • is zelf een voorbeeld van fair play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en  supporters.
 • is samen met de afgevaardigde verantwoordelijk voor het organiseren van vervoer naar wedstrijden op verplaatsing.
 • ziet (samen met de afgevaardigde) toe op de orde en netheid in de kleedkamer op training.
 • ziet er samen met de afgevaardigde op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.
 • verwittigt spelers en ouders tijdig van deelname aan een tornooi.
 • meldt eventuele problemen aan de jeugdcoördinator
 • verwittigt tijdig de jeugdcoördinator over het aantal beschikbare spelers voor de wedstrijd.
 • verwittigt tijdig de jeugdcoördinator van al dan niet deelname aan een tornooi.
 • is aanwezig op de trainersvergaderingen, de evaluatiemomenten en de startvergadering bij het begin van het seizoen.
 • zorgt voor de veiligheid van de spelers (o.a. door verplaatsbare doelen vast te zetten)
 • controleert of de spelers de voorgeschreven clubkledij dragen op wedstrijddagen.
 • zet zich in voor voetbal- en nevenactiviteiten van zijn club.
 • is aangesloten bij de Belgische voetbalbond (KBVB / Voetbal Vlaanderen).
 • is bereid om zich bij te scholen.