Ongeval

Wat te doen bij een ongeval?
 

Stap 1 Ongevallenformulier invullen

 • Kan je hier in bijlage bekomen of een hard-copy op de club/secretariaat
 • Dient ingevuld te worden door de ‘geneesheer’
 • Klever ziekenfonds dient voorzien te worden
 • Handtekening van de ouders/slachtoffer
 • Moet binnen de 21 dagen worden opgeladen op het platform van KBVB door de club
 • Zo snel mogelijk bezorgen aan onze Gerechtigde Correspondent via de GROENE BRIEVENBUS in onze kantine

  EDDY TAVERNIERS
  Doelstraat 33
  3320 Hoegaarden
  0475/27.50.09
  eddy.taverniers@scoh.be

Stap 2 Vragenlijst invullen

 • Om uw aangifte correct te kunnen aangeven, hebben wij bijkomende informatie van u nodig
 • Dat doe je door dit online formulier in te vullen

Stap 3 Opvolging

 • Na aangifte ontvangt u van onze gerechtigde correspondent Eddy Taverniers het attest ‘verklaring van genezing’
 • Dit document dient na genezing te worden ingevuld door de behandelde geneesheer
 • In tussentijd moet u alle originele bewijzen van de betaalde onkosten (dokters, kiné, apotheek,…) bijhouden
 • Alsook het kwijtschrift van het ziekenfonds
 • Dit alles dien je over te maken aan onze Gerechtigde Correspondent Eddy Taverniers
 • Hij stuurt het volledige dossier (onkosten, kwijtschrift ziekenfonds en het attest) door naar de bond

Stap 4 Terugbetaling

 • Als uw dossier volledig is, kan het worden afgesloten
 • De voetbalbond stort het geld op de rekening van de club (na inhouding van de franchise)
 • Wij schrijven het geld dan over op uw rekening
 • Bij langdurige behandelingen kan er een tussentijdse betaling gevraagd worden
Bijlage bij deze pagina
Ongevalsaangifte NL (330.09 KB)
Ongevalsaangifte FR (333.84 KB)
Info NL (230.91 KB)
Info FR (53.53 MB)