Ouderraad

Waarom een ouderraad?

De ouderraad zorgt voor een goede communicatie tussen alle partijen: ouders, het jeugdbestuur en hoofdbestuur. Hierdoor ontstaat er een grotere transparantie tussen alle partijen. De ouderraad is een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid!

 

Samenstelling van de ouderraad

 • De voorzitter van het jeugdbestuur en hoofdbestuur.
 • Eén vertegenwoordiger van elke ploeg (U6 t.e.m. U21).
 • Een secretaris : aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste ouderraad.
 • Een voorzitter: Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden.


Wat zijn de taken van de ouderraad?

 • De belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te behartigen.
 • Eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de ouders of jeugdspelers melden aan het bestuur.
 • Ouders stimuleren zich actief in te laten met activiteiten in het belang van Jong Hoegaarden.
 • Participatie van de ouders vergroten.
 • Gevoel versterken om deel uit te maken van voetbalclub SC Out-Hoegaarden.
 • Positivisme uitstralen t.o.v. de club en de jeugdwerking.
 • 3 vergaderingen per seizoen.


Wat komt er aan bod op vergaderingen?

 • Organisatorische zaken
 • Extra-sportieve dingen
 • Algemene zaken


Individuele belangen worden bij voorbaat niet behandeld!


Wat gebeurt er met beslissingen?

Beslissingen worden gepubliceerd op de site, zodat alle informatie beschikbaar is voor alle ouders. Zo voelt iedereen zich betrokken bij het project!