Missie

WAT IS JONG HOEGAARDEN?

Sinds 1 juli 2013 is het samenwerkingsproject tussen RC Meldert en SC Out-Hoegaarden gekend onder de naam Jong Hoegaarden. Sinds 1 juni 2015 zijn alle jeugdspelers van Jong Hoegaarden aangesloten bij SC Out-Hoegaarden (stamnummer 3264). Jong Hoegaarden heeft meer dan 250 jeugdspelers, actief in de regionale competitie en sinds seizoen 2016-2017 ook in de provinciale competitie (na het behalen van het provinciaal 2 sterren label eind 2015).

Bij Jong Hoegaarden staat spelplezier voorop. Tot de leeftijdscategorie U10 is iedereen welkom bij Jong Hoegaarden, ongeacht het talent. (Voor meer info zie “Ik wil lid worden”). 

Jong Hoegaarden biedt een opleiding aan door gemotiveerde en gediplomeerde jeugdtrainers in alle comfort op onze recent vernieuwde “Struysvogel” site : groot kunstgrasveld met LED-verlichting, groot natuurgrasveld, klein kunstgrasveld en sporthal.

 

DOELSTELLINGEN VAN JONG HOEGAARDEN

De jeugdopleiding van Jong Hoegaarden stelt zichzelf 4 missies tot doel:


1. de doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen
2. voetbalplezier verschaffen aan alle aangesloten jeugdspelers
3. het voorzien van een algemene opvoeding van de jongeren
4. een lange termijn verbintenis met alle leden


De kern van de jeugdopleiding is op lange termijn een zo groot mogelijke doorstroming van eigen jeugdspelers naar de eerste elftallen te realiseren. Hiervoor is een rechtlijnige structuur nodig die doorheen alle categorieën loopt en dienen er voor elke categorie einddoelstellingen opgesteld te worden. Deze moeten er voor zorgen dat onze jeugdspelers zo goed mogelijk de stap naar een hogere categorie kunnen maken met als einddoel het eerste elftal. Deze einddoelstellingen zijn per leeftijdscategorie vastgelegd en uitgewerkt in het opleidingsplan.


Daarnaast mogen we echter niet blind zijn voor het sociale aspect van onze jeugdopleiding en moeten we al onze jeugdspelers zo veel mogelijk voetbalgenot verschaffen. Daarom zal elke jeugdspeler individueel gevolgd en geëvalueerd worden. Op deze manier krijgen begeleiders, ouders én de spelers zelf een beter zicht op hun kwaliteiten en gebreken en willen we voorkomen dat buitensporige verwachtingen en de bijhorende teleurstellingen van zowel begeleiders, ouders als spelers leiden tot vroegtijdig afhaken. Het is hierbij belangrijk dat ook minder talentvolle spelers voldoende speelgelegenheid (minimaal 50%) krijgen.


Ten derde willen wij ook voldoende aandacht besteden aan de algemene opvoeding van de jongeren. Het opleiden van voetballers houdt immers meer in dan leren “shotten” alleen. Discipline, respect en goed gedrag zijn net zo belangrijk in de opleiding van een voetballer. Het opstellen van een intern jeugdreglement moet hiertoe bijdragen maar de algemene houding van elke bij de vereniging betrokken persoon is minstens even belangrijk. Daarom verlangen wij van bestuurders, trainers en begeleiders een onberispelijk gedrag op en naast het veld. Zij moeten een voorbeeld zijn inzake sportiviteit, fair-play en respect voor collega’s, tegenstrevers en scheidsrechters. Alleen op deze manier kunnen zij deze normen en waarden aan de jongeren overdragen. En natuurlijk is er ook hier voor de ouders een belangrijke taak weggelegd.


Door het duidelijk stellen van deze missies en bijhorende visies willen we ten slotte komen tot een lange termijn verbintenis met àl onze jeugdspelers. Het voorzien van een kwaliteitsvolle opleiding moet er immers voor zorgen dat elke speler op zijn niveau met plezier kan voetballen. Bovendien moet een directe en  open communicatie tussen spelers, ouders, begeleiders en bestuur een grotere betrokkenheid van alle partijen met zich mee brengen.