Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

 

De doelmannen worden verdeeld in verschillende groepen per leeftijd. Zo leren ze elk op hun eigen ritme de dingen aan die ze zouden moeten kunnen op een bepaalde leeftijd. De jongere doelmannen van de groep kunnen zich dan ook optrekken aan hun iets oudere leeftijdsgenootjes.

De opleiding van de doelmannen staat onder leiding van de coördinator keepertrainers met aan het hoofd de TVJO (Sébastien Renard). De doelmannen worden getraind door bekwame trainers m.n. Luc Vanderwaeren (onderbouw U8 – U10), Leen Vanbroeck (middenbouw U11-U13), Joeri Hoylaerts (bovenbouw U15-U17), Denis Cochet (U21). De doelmannen trainen mee met hun groep maar krijgen 1 maal per week expliciet keeperstraining. Vanaf de middenbouw komen er 2 maandelijkse integratietrainingen i.f.v. de doelman bij.

Hieronder volgt een overzicht de werkpunten per leeftijdscategorie

 

Doelgroep U8-U9-U10 (onderbouw)
 

Technische vorming

 • Verdedigend zonder bal
  • Uitgangshoudingen
  • Verkleinen van het doel en stilstaan op het moment van het schot
  • Springen eenbenig links en rechts
 • Verdedigend met bal
  • Oprapen
  • Omarmen van de bal
  • Onderhands vangen
  • Bovenhands vangen
  • Op het lichaam en links en rechts naast het lichaam
  • Vallen
  • Duel 1:1
  • De basistechnieken van koppen zonder weerstand
  • Aanleren van passeertechnieken
  • Aan- en meenemen van de bal met alle toegestane lichaamsdelen
 • Opbouwend aanvallend:
  • Trap uit de handen (volley drop-kick)
  • Doeltrap rechts – en linksbenig
  • Rolworp
  • Ballen wegspelen (terugspeelbal)
  • Passen met binnenkant voet en wreef links- en rechtsbenig
    

Tactische vorming

 • Opstelling en positiespel bij schot op doel
 • Opstelling en positiespel bij duel 1 : 1
 • Communiceren:
  • Verdedigend: los – laat – weg
  • Bij balbezit : open gaan– aansluiten
  • Los: bal voor de keeper
  • Uwe bal: bal voor de speler
  • Tijd: speler heeft tijd
  • Weg: speler moet de bal wegspelen
    

Fysieke vorming

 • Beginselen van goede looptechniek
 • Springen met 1- en 2-benige afzet
 • Onderhouden/verbeteren lenigheid

Doelgroep U11-U12-U13 (middenbouw)

 

Technische vorming

 • Verdedigend zonder bal:
  • Uitgangshouding
  • Verplaatsen in en voor het doel dmv voetenwerk: starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen
  • Verkleinen van het doel en stilstaan op het moment van het schot of de pass
  • Springen eenbenig links en rechts
 • Verdedigend met bal:
  • Oprapen van de bal: op het lichaam, links en rechts naast het lichaam
  • Omarmen van de bal: op het lichaam, links en rechts naast het lichaam
  • Onderhands vangen: op het lichaam, links en rechts naast het lichaam
  • Bovenhands vangen: op het lichaam, links en rechts naast het lichaam
  • Vallen en duiken
  • Duel 1:1
  • De basistechnieken van koppen zonder weerstand
  • Aanleren van passeertechnieken
  • Aan- en meenemen van de bal met alle toegestane lichaamsdelen
 • Opbouwend/aanvallend
  • Trap uit de handen (volley drop-kick)
  • Doeltrap rechts – en linksbenig
  • Werpen: rolworp en slingerworp
  • Ballen wegspelen binnen en buiten het 16m gebied (terugspeelbal)
  • Passen met binnenkant voet en wreef links- en rechtsbenig (terugspeelbal)
 • Termen die gebruikt worden tussen spelers en keeper:
  • Los: bal voor de keeper
  • Jij: bal voor de speler
  • Tijd: speler heeft tijd
  • Weg: speler moet de bal wegspelen
  • Niet terug: speler mag de bal niet terugspelen
  • Hier/keeper: speler kan de bal terugspelen
  • Vooruit: speler moet de bal vooruit spelen
    

Tactische vorming

 • Opstelling en positiespel in het doel -> direct gevaar
 • Opstelling en positiespel voor het doel -> indirect gevaar, vooral met het oog op het onderscheppen van diepteballen en buiten het 16m gebied.
 • Duel 1:1
 • Coachen, organiseren, leiding geven:
  • Verdedigend:
   • Bij balbezit: open gaan, aansluiten en neerzetten 1 tegen 1 in de laatste lijn
   • Bij balverlies: samenwerking spelers – doelman.

Extra!

Vanaf de middenbouw wordt er extra aandacht gegeven aan het uitvoetballen en meevoetballen van en met de doelman. Dit gebeurt in  tweemaandelijkse integratietraingen:

Inhoud van de integratietraining met de doelmannen.

Deze trainigen worden gegeven door de jeugdcoördinator doelmannen, samen met de trainer van de ploeg die dan aan bod komt. In deze trainingen is detailcoaching van curciaal belang.

De integratietraingen zijn wedstrijdrealistische, afgeleide wedstrijdvormen of pasvorm oefeningen waar de ganse ploeg aan deelneemt en waar de nadruk ligt op uitvoetballen vanaf de doelman samen met de verdediging. Speciale aandacht gaat naar inspelen, uitrollen, slingerworp, in de loop spelen / rollen,  in de juiste voet alsook snelle spelhervattingen, bal interceptie binnen de “16” bij balverlies en opbouw.

Speciale aandacht gaat naar de positie van de doelman in het spel, afhankelijk of ploeg in balbezit of balverlies is, vb.: bij balbezit op helft van de tegenspeler dient doelman op 10 à 15m achter zijn verdediging te spelen. Uit het doel! Uiteraard komt  de positie van de verdediging en ook de middenvelders hier mee kijken, dus ook focus op de verdediging en ook middenveld is noodzakelijk.  Gezien er 2 trainers aanwezig zijn tijdens deze sessies kunnen deze taken verdeeld worden en kan er extra aandacht gegeven worden aan de detailscoaching. De stop-help methode is ook zeer belangrijk tijdens deze trainigen.

Aandachtpunten bij integratietraining:

 1. Praten met de verdediging, coaching belangrijk dat de verdediging de steun van de keeper voelt: Verdedigers en doelman dienen te praten met elkaar!
 2. Bij balbezit op helft van tegenstander moet doelman 10 à 15m achter de verdediging spelen. De verdedigers (maar ook middenvelders) aanleren dat er steeds een vrije man achteraan staat. M.a.w. er steeds een oplossing naar achter is in geval van hoge en snelle druk van de tegenstander … Terug spelen naast het doel een aangeven op welke voet er moet teruggespeeld worden!
 3. Keeper moet verdediging leren coaching! 
 4. Interceptie bij diepte pass, door 10 à 15m achter de verdediging te spelen.
 5. Ruimte zoeken, veranderen van kant: bij terugspeelbal of interceptie van bal binnen de 16 m door de keeper, moet deze deverdediging coachen, coaching woorden: open gaan, breed gaan, diep gaan … vb. bal komt van rechts -> ruimte ligt dan op links voor snelle nieuwe opbouw … van kant wisselen!
 6. Juiste looplijnen aanleren van verdedigers en middenvelders wanneer doelman de bal heeft bij uittrap, interceptie of spelhervatting.
 7. Bij de oefeningen worden in eerste instantie coaching woorden aangeleerd (zie hierboven), om deze woorden vervolgens in wedstrijd ook te gebruiken. Individuele coaching van de doelman is in deze oefeningen van cruciaal belang! Uiteraard is het belangrijk dat de doelman hier gesteund wordt door de trainer om vertrouwen te krijgen wat essentieel is voor een doelman. Deze ondersteuning moet in een later stadium van de ganse ploeg komen en meer specifiek van de verdedigers.

Fysieke vorming

 • Beginselen van goede looptechniek
 • Springen met 1- en 2-benige afzet
 • Onderhouden/verbeteren lenigheid
 • Krachttraining dmv eigen lichaamsgewicht

Doelgroep U15-U17 (bovenbouw)


Technische vorming

 • Verdedigend zonder bal
  • Uitganshoudingen
  • Verplaatsen in en voor het doel dmv voetenwerk: starten, lopen, sprinten, draaien en keren in alle richtingen
  • Verkleinen van het doel en stilstaan op het moment van het schot of de pass
  • Springen met een- en tweebenige afzet links en rechts, omhoog, voorwaarts, achterwaarts, vanuit stand of aanloop met meer passen
  • Schijnbewegingen met het lichaam
 • Verdedigend met bal
  • oprapen, onderhands vangen, omarmen van de bal, bovenhands vangen
  • oprapen, onderhands vangen, omarmen van de bal, bovenhands vangen met ontwijken van inkomende tegenstrever
  • deze onderdelen uitvoeren op het lichaam en links en rechts naast het lichaam
  • vallen en duiken
  • zweven
  • tippen naast het doel
  • duel 1:1
  • ballen wegspelen binnen en buiten het 16m gebied
  • de basistechnieken van koppen met weerstand in wedstrijd-echte situaties
  • verwerken van stuitballen
  • bovenhands vangen met weerstand van tegenstander in samenwerking met de spelers
  • verlengen en veranderen van richting van de bal bij flankballen
  • stompen met een of twee vuisten en dit met weerstand van tegenstander
  • noodafweer
 • Opbouwend/aanvallend
  • trap uit de handen (volley drop-kick)
  • doeltrap rechts – en linksbenig
  • werpen: rolworp en slingerworp en trekworp
  • ballen wegspelen binnen en buiten het 16m gebied (terugspeelbal)
  • passen met binnenkant voet en wreef links- en rechtsbenig (terugspeelbal)
  • passen grotere afstand en door de lucht
  • Coachen, organiseren, leiding geven:
   • Verdedigend:
    • Bij balbezit: opsluiten, aansluiten en neerzetten 1 tegen 1 in de laatste lijn
    • Bij balverlies: middenlinie neerzetten, samenwerking spelers – doelman.
  • scherpzetten daar waar gevaar is of kan ontstaan
  • spelhervattingen: afspraak maken voor de wedstrijd en er op trainen
  • tijdens de wedstrijd neer- en scherpzetten van de spelers volgens de afspraak
 • Termen die gebruikt worden tussen spelers en keeper:
  • Los: bal voor de keeper
  • Jij: bal voor de speler
  • Tijd: speler heeft tijd
  • Weg: speler moet de bal wegspelen
  • Niet terug: speler mag de bal niet terugspelen
  • Hier/keeper: speler kan de bal terugspelen
  • Vooruit: speler moet de bal vooruit spelen
    

Tactische vorming

 • opstelling en positiespel voor het doel, diepte- en flankballen
 • duel 1:1
 • verdedigend spelhervattingen: o
  • opstellen en positiespel in en voor het doel :
   • vrije trappen direct en indirect o strafschop
   • scheidsrechtersbal
 • aanpassing aan andere speelwijze:
  • verdedigen tegen 2 spitsen, theoretisch
  • verdedigen tegen 1 spits, theoretisch
 • opbouwend aanvallend:
  • wanneer de bal in het spel brengen, afhankelijk van de resterende tijd, bij voorsprong en achterstand
  • snelheid waarmee het een en het ander moet gebeuren
  • keuze werpen of trappen
 • coachen organiseren en leiding geven:

  • Opbouwend aanvallend:
   • Balbezit keeper:
    • Bal naar medespeler, aanroepen
    • Spelers in de vrije ruimte sturen
  • Balbezit speler:
   • Spelers rond de balbezitter vrij laten lopen
   • Spelers aan de bal aangeven waar de bal naar toe moet
   • Speler die de bal heeft helpen door coaching: tijd, in je rug, vooruit, hier


Fysieke vorming

 • verbeteren/onderhouden van goede looptechniek
 • springen met 1- en 2-benige afzet
 • onderhouden/verbeteren lenigheid
 • krachttraining dmv gerichte/specifieke oefenstof
 • accent op explosiviteit:
  • starten
  • sprinten
  • springen

Doelgroep U21

Technische vorming

 • verwerken van stuitballen
 • bovenhands vangen met weerstand van tegenstander in samenwerking met de spelers
 • tippen over en naast het doel
 • verlengen en veranderen van richting van de bal bij flankballen
 • stompen met een of twee vuisten en dit met weerstand van tegenstander
 • noodafweer
 • coaching
 • beleving
 • alle technische vaardigheden die hiervoor zijn aangeleerd moeten nu verbeterd, geperfectioneerd en of onderhouden worden. Training in het hoogste tempo uitvoeren en onder druk van tegenstanders


Tactische vorming

 • alle tactische principes die hiervoor zijn aangeleerd, spelsituaties en spelhervattingen onderhouden, verbeteren en perfectioneren
 • verdiepen in specifieke taken binnen de speelwijze 1-4-3-3
 • aanpassing van andere speelwijze:
  • verdedigen tegen 2 spitsen, theoretisch
  • verdedigen tegen 1 spits, theoretisch
 • coachen, organiseren en leiding geven:
  • alles wat hiervoor is aangeleerd onderhouden, verbeteren en perfectioneren
  • op-, aan- en terugsluiten
  • aangeven wanneer pressie spelen bij balverlies
    

Fysieke vorming

 • verbeteren/onderhouden van goede looptechniek
 • Springen met 1- en 2-benige afzet
 • onderhouden/verbeteren lenigheid
 • krachttraining dmv gerichte/specifieke oefenstof
 • accent op explosiviteit:
  • starten
  • sprinten
  • springen

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement