Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Leeftijdsspecifieke kenmerken
Deze fase is de ontwikkelingsfase 3. Deze leeftijd is al veel meer bereid deel uit te maken van het team. Ziet het verschil tussen wie goed en wie minder goed kan voetballen. Kan het opbrengen om wat langer één en dezelfde oefening uit te voeren. De balbehandeling begint erop te lijken. Dit is de ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster en doelgerichter dan op jongere leeftijd.

Er is samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties. Het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen. Ook het spelen in een formatie, 8 - 8, en de bijbehorende taken en functies gaan ze beter begrijpen.


Spelregels U11-U13


Methodische aanpak
Het gaat in deze categorie vooral om het ontwikkelen van de individuele technische vaardigheid binnen vereenvoudigde voetbalsituaties: de basisvormen 4 : 4 en 8 : 8.
Het accent ligt hierbij op de techniek.
De coaching dient vooral gericht te zijn op het verbeteren van de technische vaardigheid en de hele lichaamscoördinatie. Om hieraan optimaal inhoud te kunnen geven zal voortdurend moeten worden bewaakt of het spel of de oefenvorm nog wordt gespeeld, of er nog FUN is en of er nog wat wordt geleerd. De coach moet dan ook kunnen omgaan met het aanpassen van de weerstanden.
Concreet betekent dit aandacht voor:

 • iedereen een bal beschikbaar
 • veel afwisseling in de training
 • keuze van de juiste oefenvorm
 • het duidelijk maken van de spelbedoeling
 • veldbezetting / teamorganisatie
 • het manipuleren van de weerstanden; makkelijker of moeilijker maken
 • het manipuleren van de speelveldgrootte; groter of kleiner maken
 • het manipuleren met het aantal spelers/ tegenstanders; meer of minder
 • het gebruiken en/ of aanpassen van de spelregels
 • het coachen op een juiste technische uitvoering, algemeen en individueel

Geschikte oefenvormen

 • Basisvormen 1 : 1 – 4 : 4
 • Het creëren van meerderheidsituaties 3 : 2 – 4 : 3….
 • Lijnvoetbal
 • Mik- en scoorvormen
 • Dribbelen/drijven

Einddoelstellingen bij de overgang van 8v8 naar 11v11

We gaan verder op de doelstellingen van de vorige groepen en verwerken deze doelstellingen regelmatig in onze trainingen.

 • Technisch
  • op snelheid en onder weerstand kunnen dribbelen en drijven
  • kunnen kappen en draaien
  • een bal kunnen aannemen met beide voeten, bovenbenen, borst en hoofd
  • met de voorkeurvoet een dieptepass of doelschot met de wreef kunnen geven
  • een combinatie kunnen aangaan startend vanuit een 1 – 2 of kaats
  • een goede voorzet kunnen geven
  • een bal kunnen koppen vanuit stand - lichte ballen gebruiken!
  • Alle passeerbewegingen van U8 – U13 deftig en op snelheid kunnen uitvoeren
    
 • Tactisch
  • het positiespel 3 : 1 kunnen spelen.
  • de beginselen kennen van het zone voetbal, principes voor aanvallers en verdedigers blijven in grote lijnen gelijk
  • het maken van driehoekjes is een belangrijke schakel in het zone voetbal
    
 • Bal+
  • de ruimte zo groot mogelijk maken en houden
  • de balbezitter moet nu ook de dieptepass door het midden kunnen spelen; deze speler heeft nu dus steeds 3 afspeelmogelijkheden
  • een maximum aan driehoekjes maken d.m.v. de drie afspeelmogelijkheden
    
 • Bal-
  • De ruimte zo klein mogelijk maken, houden
  • de 2 verdedigers elkaar steeds goed rugdekking moeten geven door schuin achter elkaar te verdedigen.
  • de achterste speler coacht de voorste in de juiste richting en probeert de dieptepass te voorkomen waardoor de bal kort gespeeld moet worden.
  • op het juiste moment een aanval op de bal doen
  • ook nu is het weer van belang dat steeds één kant van de balbezittende speler moet worden afgeschermd, zodat de verdedigers kunnen sturen waar de bal heen zal worden gespeeld.
    
 • Mentaal
  • Leren coachen van medespelers
  • Weten dat je een verplichting hebt naar je team voor wat betreft trainen, spelen en het nakomen van gemaakte afspraken.
  • Weten dat wisselbeurten kunnen afhangen van de trainingsopkomst, de inzet en wedstrijdbeleving
    
 • Coachingswoorden
  • aan de coachingswoorden U7 – U9 voegen we er een aantal toe.
  • voet : speel me de bal in de voeten
  • diep : speel me aan in de diepte
  • vraag – aanbieden : de speler loop zich vrij om zo de bal te vragen (voet of diep)
  • kaats : de speler die bal wil krijgen vraagt de speler die de bal ontvangt in één tijd naar hem te spelen.

Spelformatie van U10  - U13


Onze preminiemen spelen ‘1-3-1-3-formatie’ volgens zonesysteem (dubbele ruit). De spelers zullen op het veld verschijnen volgens volgende afbeelding:

1: Keeper

2: Rechter flankverdediger

3: Centrale verdediger

5: Linker flankverdediger

7: Rechter flankaanvaller

9: Centrumspits

10: Aanvallende middenvelder

11: Linker Flankaanvaller

 

Net zoals bij de U7-U9 ligt het accent op een eenvoudige opbouw en een zuivere passing met de linker- en rechtervoet. De keeper krijgt ook voetballende taken mee en zal trachten uit te voetballen via de flankspelers die gemakkelijk aanspeelbaar moeten zijn door het spel breed te houden in balbezit. Op de helft van de tegenstander moeten de flankspelers met durf en lef spelen en een dribbel niet schuwen. Door in een dubbele ruit te spelen kunnen er heel wat ‘driehoeken’ gemaakt worden waardoor het aanspelen van een ploeggenoot vereenvoudigd wordt. Ten laatste is het niet de bedoeling dat de verdedigers achteraan blijven. De centrale verdediger zal opschuiven tot aan de middenlijn. Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten).

 

Het is belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert spelen. Bij U10 en U11 wordt er gewisseld in de lengte-as (vb. positie 2 of 7), bij U12 en U13 in de breedte-as (vb. positie 7 of 11). De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten. De nadruk wordt gelegd op een goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet, steunvoet naast de bal, balaanname links en rechts inspelen en omgekeerd.

Taken per positie

 

 • Nummer 1: Keeper
  De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen. Hij zal ook starten met aanleren van goede coaching van zijn verdediging. Vrije trappen in en rondom het doelgebied zijn voor zijn rekening.
 • Nummers 2 en 5: Flankverdedigers
  Deze stellen zich op aan de eerste paal indien er een corner tegen is op hun flank. Wordt een corner gezet door de tegenstander op de andere flank zullen ze een mannetje nemen. De inworpen op hun flank zijn allemaal voor de rekening van de flankverdediger.
 • Nummer 4: (Voetballende) Centrale verdediger
  De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven, maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen centraal rond het middenveld zijn voor zijn rekening.
 • Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers
  Zorgt voor dreiging op zijn flank door zijn rechtstreekse man uit te schakelen en voor te zetten of naar binnen te knijpen. Indien er een aanval is over de andere flank, zal hij de zone ter hoogte van de 2de paal voor zijn rekening nemen. Bij balbezit houdt hij het spel breed door tegen de flank te kleven. Bij een vrije trap tegen op zijn flank zal hij (eventueel samen met de nummer 9) in de muur komen te staan.
 • Nummer 10: Aanvallende Middenvelder
  Is de centrale speler, de draaischijf van de ploeg. Hij zal zowel verdedigende als aanvallende taken op zich moeten nemen. Dit wil zeggen dat hij bij een corner tegen ook een mannetje zal moeten nemen.
 • Nummer 9: Centrumspits
  De centrumspits blijft voortdurend de voorste man. Bij een hoekshop tegen zal hij voor de centrale verdediger plaatsnemen zo diep mogelijk op de eigen helft. Bij balverlies plooit hij terug tot 10m voor de middenlijn. Bij vrije trappen tegen op een gevaarlijke plaats staat hij, samen met een vleugelaanvaller, in de muur.

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement