Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

 

Inleiding

 • Om de evolutie van onze spelers op te volgen zullen er evaluatiemomenten worden ingelast.
 • De evaluaties bestaan uit 2 delen.
 • Enerzijds worden er door de trainers evaluatiefiches ingevuld en anderzijds zijn er ook evaluatietesten. De evaluatietesten bestaan uit 2 delen, namelijk een test die zowel de fysieke paraatheid als de technische capaciteiten evalueert.
 • De resultaten van deze evaluaties zijn louter en alleen voor de club, deze worden niet gecommuniceerd naar de ouders. Jaarlijks is er vanaf U8 minstens 1 evaluatiemoment met de ouders om deze in te lichten over de evolutie en de werkpunten van de speler. De trainers kunnen de evaluatietesten inzien om zo in te spelen op het individu.

De evaluatie fiches

 • Hier zijn het de trainers die samen met de jeugdcoördinator elke speler individueel beoordelen tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Tevens wordt er een verschil gemaakt volgens leeftijd (5-5 – 8-8 – 11-11)
 • De evaluaties worden bijgehouden in Socceronline.
 • De scores: naargelang de leeftijd zijn er verschillende scores:


Bij U8 en U9 wordt er gewerkt met sterren

 • 1 ster = onder regionaal/provinciaal niveau
 • 2 sterren = gemiddeld regional/provinciaal niveau
 • 3 sterren = goed regional/provinciaal niveau
 • 4 sterren = zeer goed regional/provinciaal niveau
 • 5 sterren = uitstekend – hoger niveau haalbaar


Vanaf U10 wordt er gewerkt met punten van 1 – 10

 • 10 = uitmuntend – hoger niveau nodig
 • 9 = uitstekend – hoger niveau haalbaar
 • 8 = zeer zeer goed regionaal/provinciaal niveau
 • 7 = zeer goed regionaal/provinciaal niveau
 • 6 = goed regionaal/provinciaal niveau
 • 5 = boven gemiddeld regionaal/provinciaal niveau
 • 4 = gemiddeld regionaal/provinciaal niveau
 • 3 = net onder gemiddeld regionaal/provinciaal niveau
 • 2 = onder regionaal/provinciaal niveau
 • 2 = ver onder regionaal/provinciaal niveau
 • 1 = beginnersniveau

 

 • Aspecten: net zoals in het jeugdplan wordt er gekeken naar verschillende vaardigheden.
  • Technische vaardigheden:
   hier worden de technische vaardigheden bekeken. Dit gaat van passing tot passeerbeweging.
   Vanaf U11 wordt ook het kopspel en de tackle beoordeeld.
  • Tactische vaardigheden:
   hier wordt gekeken hoe de speler de tactische doelstelling oppikt en uitvoert.
   Vanaf U11 wordt er gekeken hoe een speler deze taken uitvoert bij balbezit en bij balverlies.
  • Fysieke paraatheid:
   Hier worden een aantal fysieke parameters bekeken zoals daar zijn startsnelheid, sprongkracht…
  • Mentaliteit wedstrijd en training
   Hier wordt de mentaliteit van de speler beoordeeld.
   Volgt hij regelmatig de trainingen, is de nodige inzet aanwezig….
    

De evaluatie testen

 • Die kunnen we opsplitsen in 2 grote delen.
 • De tussentijdse evaluaties en de eindevaluaties.
 • De tussentijdse evaluatie worden door de jeugdcoördinatoren samen met de trainer ingepland 2 à 3 maal per seizoen. Deze bestaan uit een paar eenvoudige testen die eenvoudig kunnen worden ingepland in de training.
 • Eénmaal per jaar worden de spelers onderworpen aan een reeks testen om zo hun evolutie in de domeinen techniek en fysiek op te volgen. Dit zijn dan de eindevaluaties en deze gaan door in de maand April.
   

Tussentijds evaluaties

 • Fysieke paraatheid:
  • Startsnelheid : 2 pogingen vanuit stilstand 10 meter spurt, beste tijd telt
  • Loopsnelheid: vanuit stilstand 25 meter (tot en met U9) of 40 meter (vanaf U10)  afleggen. 2 pogingen, snelste tijd telt.
 • Technische vaardigheid:
  • Dribbelparkoer: parkoer dien afgelegd te worden tegen tijd. 2x Herhalen. Beste tijd telt.

 • Jongleren met voeten: Pas vanaf U9 (bij U9 is het toegelaten dat de bal 1x de grond raakt tussen elke aanraking). Elke speler krijgt 3 pogingen om tot een maximum aan baltoetsen  met voet of dij te komen.
 • Jongleren met het hoofd : dit doen we pas vanaf U12. Elke speler krijgt 3 pogingen om tot een maximum aan baltoetsen met het hoofd te komen.
   

Eindevaluaties
 

 • Fysische paraatheid

Hier werden door de jeugdcoördinatoren en de kinesist van de club een aantal testen ontwikkeld die verschillende domeinen omvatten

 1. Bangbo Sprint test

  Doel :
  meten van snelheid, wendbaarheid en vermoeidheid

  Elke speler loopt 10 m en dan een richtingsverandering van 5 m om nadien terug 20 m te lopen aan maximale snelheid. Telkens wordt de tijd gemeten om dit parcours af te leggen. Om terug te keren naar start mag de speler wandelen (max 30 sec) en nadien starten we opnieuw. We doen 5 herhalingen. Deze test meet zowel snelheid, wendbaarheid als vermoeidheid. De beste, slechtste en middelste tijd worden genoteerd in eindverslag.

   
 2. T-agility test

  Doel:
  meten van de wendbaarheid

  De speler loopt eerst 6 meter voorwaarts, rond kegel en 3 meter naar links/rechts,  rond kegel naar verste kegel (6m), vervolgens naar middelste kegel (3m) en dan naar start (6 m).
  Deze test wordt zowel naar links als naar rechts gedaan, 2 pogingen, beste tijd naar links en rechts telt.   
 3. Startsnelheid:

2 pogingen vanuit stilstand 10 meter spurt, beste tijd telt

 1. Loopsnelheid:

  vanuit stilstand 25 meter (tot en met U9) of 40 meter (vanaf U10)  afleggen. 2 pogingen, snelste tijd telt.
   
 2. Sprongkracht
 • Horizontale sprongkracht
  Vanuit stand met beide voeten zo ver mogelijk springen. 2 pogingen, verste telt
 • Verticale sprongkracht
  Vanuit stand tegen de muur een streepje trekken met krijt. Met beide voeten afduwen en zo hoog mogelijk een nieuw streepje trekken. Verschil tussen twee streepjes is het resultaat. 2 pogingen, grootste verschil telt

 

 • Technisch vermogen

Doel: het doel van de test is de dribbelvaardigheid, passing en traptechniek van de jeugd van Jong Hoegaarden te meten.
Elke speler (van U7 – U21) doet dezelfde test tenzij anders uitgewerkt.

Dribbelvaardigheid : de speler begint door een bal in te spelen over een afstand van 5m op een trainer/speler. Hij volgt zijn pass en neemt de bal over van de trainer/speler.
Eerste beweging is dan bal leiden tussen de kegels/potjes (deze mogen niet geraakt worden). Daarna  leidt de speler de bal door een vak van 7m op 0.5m en doet op het einde een kapbeweging. Om vervolgens een slalom dribbel uit te voeren. Als laatste doet de speler een vrij te kiezen passeerbeweging en werkt af in klein doel

 • Traptechniek

Hier maken we een onderscheid in de leeftijd. Vanaf U12 worden de testen op het groot doel uitgevoerd.

De spelers krijgen elk 5 doelpogingen waarvan er minstens 2 met de mindere voet moeten worden getrapt. Het doel is opgesplitst in vakken. Naargelang men treft krijgt men punten (zie afbeelding. Het doel staat op 8m van de ballen voor spelers tot en met U11).

Vanaf U12 is dit 11m. Na elke trap moeten de spelers rond de kegel lopen die op 3 meter van de ballen staat. Tijdens de oefening wordt ook de tijd op genomen.

Voor de tijd zal per leeftijd het gemiddelde worden bepaald en daarna krijgt de speler extra punten naargelang zijn tijdsrangschikking. De beste tijd krijg 5 punten en zo gaan we naar beneden

Voor U7 – U11 : duiveltjesdoel met in midden minidoel. Indien men de paal of lat van het minidoel raakt wordt het punt van het minidoel geteld (dus 1 punt).

Vanaf U12 : groot doel met daarin duiveltjesdoel en daarin een minidoel. Ook hier is de regel geldig, raak je een paal van een doel dat binnenin staat telt het punt van dit doel (Bv. deklat duiveltjes doel is 2 punt)
 

 

Het evaluatie-moment met de ouders

 • De trainer is aanwezig op het evaluatiegesprek dat de jeugdcoördinator normaal minstens 1x per jaar heeft met de ouders en/of speler.
 • Dit gesprek gaat door op vrijwillige basis. De ouders krijgen een uitnodiging per mail van de trainer en zij gaan al dan niet in op het aanbod.
 • Tijdens dit gesprek worden de algemene punten per speler besproken. Er worden geen resultaten van hetzij evaluatietesten, hetzij evaluatiefiches noch getoond, noch mee gegeven aan de ouders of spelers.

 

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement