Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

 

 

Augustus

September

Oktober

November

December

U7

Balgewenning en coördinatie

Balgewenning en coördinatie

Bal leiden beide voeten

Doelpoging kortbij

Doelpoging vanop
7 m

U8

Dribbel + Leiden

Ruitvorm aanleren

Doelpoging van kortbij

Korte pass en vrij lopen

Aanname verste voet (L + R)

Duel 1 tegen 1

U9

Dribbel + Leiden

Korte pass, aanspeelbaar zijn

Duel 2 – 1 / 3 – 2

Passeerbeweging schaar + doelpoging

Opbouw van achteruit

U10

Dribbel + leiden + aanleren inworp

Aanleren dubbele ruit

Doelpoging vanop 10m na passeerbeweging

Opbouw van achteruit over de flank

Pass – dribbel – duel

U11

Dribbel + leiden + Herhalen dubbele ruit

Controle half hoge bal na inworp

Half hoge passing + controle

Afwerking na half hoge voorzet

Passeerbewegingen met afwerking op doel

U12

Dribbel + leiden

Driehoekjes maken

Kopspel

Opbouw van achteruit

Afwerking na hoge passing met controle

U13

Dribbel + Leiden

Diepte zoeken

Combinatie startend met 1-2

Hoge voorzet + afwerking

Passeerbeweging op snelheid 

U15

 Posities in 11 – 11 aanleren

Buitenspel omzeilen

Aanvallende automatismen
Ook stilstaande fases

Opbouw van achteruit
Kort – lang – kort

Veranderen van flank

U17

Basisconditie met bal
Positiespel

Opbouw van achteruit 

 Duel 1 tegen 1 op de flank met voorzet

Afwerking op doel na dieptepass en kaats 

 Tegenstrever opsluiten – druk naar voor

 

 

Januari

Februari

Maart

April

Mei

U7

Doelpoging kortbij en vanop 7m

Duel 1 tegen 1

Leiden en dribbelen

Trappen op doel na actie vanop buitenkant

Fun

U8

Bal aanname en wegdraaien

Leiden en dribbel met tegenstrever in de rug

Duel 2 - 2

Passeerbeweging overstap + doelpoging

Fun

U9

Juiste keuze maken dribbel, pass…

Balcontrole lage bal

Opbouw van op de flank met voorzet

Passeerbewegingen

Fun

U10

Duel minder- of meerderheids-situatie

Onmiddellijk trappen op doel bij doelkans

Afwerking op doel na passeerbeweging

Doelpoging
12 m

Fun

U11

Infiltratie zonder bal

Vrijlopen
Aanspeelbaar maken

Wedstrijdvorm

3 – 4 of 4 – 4

Doelpoging 15 m

Rollende en stil liggende bal

Fun

U12

Doelpoging 15m op rollende en stilliggende bal

Passeerbeweging met druk van achteren

Meerderheidssituatie

Doelpoging 15 à 20 m
met controle

Fun

U13

Veranderen van flank

Schuiven en kantelen

Meerderheidssituatie

Doelpoging 15 à 20
zonder controle

 Fun

U15

 Doelpoging vanop 20m

Afsluiten speelhoeken 

Schuiven kantelen verdedigend blok

Infiltratie vanuit het middenveld

 Fun

U17

 Opjagen balbezitter

Omschakeling zowel aanvallend als verdedigend 

 Kopspel
Aanvallend en verdedigend

 Creatie meerderheidssituatie

 Fun