Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

 

1. ALGEMEEN

De sportieve visie van SC Hoegaarden-Outgaarden in één zin samengevat is als volgt: SCOH wil in Oost Brabant en meer bepaald in de regio Tienen een toonaangevende “regionale” club zijn met een zeer gedegen jeugdopleiding voor spelertjes uit de regio.


2. EERSTE ELFTAL

 

 

2.1 SPORTIEF DOEL

Op het niveau van het eerste elftal menen we op een “stabiele manier” een plaats in de hoogste provinciale reeks (eerste provinciale Brabant Voetbal Vlaanderen) te bemachtigen. Eerste provinciale opnieuw bereiken is dan ook een doelstelling die we op een korte tot middellange termijn moeten zien te verwezenlijken.

Die doelstelling gaan we echter proberen te behalen onder de cruciale voorwaarde van een duidelijk transparant gebudgetteerd beleid. Ons financieel in avonturen steken is niet de bedoeling. Momenteel verblijft onze eerste ploeg opnieuw in 2 de provinciale, na 1 sezioen in eerste provinciale (2017-18) waar we als 11de toch nog degradeerden.

Is eerste provinciale dan een limiet? Ja en neen. We bekijken onze club aan de hand van een demografisch model. De fusiegemeente Hoegaarden telt 6700 inwoners waarvan een 5000 woonachtig in het centrumdorp Hoegaarden. Tienen met 35000 inwoners is een buurgemeente op amper 4 km van het centrum , Leuven met +/- 100.000 inwoners bevindt zich op  +/- 15 km van Hoegaarden. Ook het Limburgse stad St Truiden met haar +/- 35000 inwoners en de club STVV in eerste nationale ligt op minder dan 25 km van onze gemeente. Ten zuiden van Hoegaarden, en aangrenzend ligt de Waalse stad Jodoigne (15000 inwoners). RAS Jodoigne speelt momenteel in 1ste provinciale en beschikt over een mooie infrastructuur waardoor zij vooral de taalgrensstreek voor hun rekening nemen qua jeugdwerking . Al deze demografische factoren tesamen doen ons besluiten dat een plaats in een nationale amateurs reeks “in principe” niet of zeer moeilijk leefbaar is.

We zien de positie van SCOH in een waaier van 3 reeksen. De centrumreeks, de ondergrens reeks en de bovengrens reeks.

De “centrumreeks” is de reeks waarvan wij vinden dat het mogelijk is om er “stabiel” te verblijven. Wij zijn van mening dat eerste provinciale onze centrumreeks kan en moet zijn.

De “ondergrensreeks” zou in ons geval 2de provinciale zijn en is de reeks waar je naar zakt indien het sportief eens minder gaat of tegenzit. Eens we in die reeks terechtkomen is de ambitie wel om er zo snel als mogelijk terug uit te promoveren. Indien dat niet lukt bestaat de kans dat die reeks de “nieuwe” centrumreeks wordt en zitten we dus in een dalende curve.

De “bovengrensreeks” zou in onze situatie dan 3de nationale amateur zijn, en is de reeks waar naar je promoveert indien je sportief het prima doet in je centrumreeks. Promoties laat je niet liggen als, sportieve organisatie, dus weigeren te promoveren zal niet gebeuren. SCOH in 3de nationale amateur kan dus maar is geen doel op zich. Indien we er zouden geraken proberen we er, zonder al te veel extra inspanningen , te blijven maar ons in risicovolle avonturen stoppen om er willens nillens te blijven zal niet gebeuren.

 

2.2 SPEELSTIJL

De speelstijl die we vooropstellen is die van het verzorgd combinatievoetbal. SCOH streeft er immers naar om sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal te spelen. Dit voetbal gaat gepaard met een gezonde winnaarsmentaliteit.

 

2.3 SPELCONCEPT

SCOH wil herkenbaar voetbal spelen. Dat betekent dat het 1ste elftal als uitgangspunt het 1-4-3-3systeem speelt. Het 1-4-3-3 systeem is juist gekozen om de doorstroming van de eigen jeugd makkelijker te maken. SCOH wil op middellange termijn bijna uitsluitend spelers in haar eerste elftal die door de vereniging zelf zijn opgeleid.

 

2.4 GEWENST TRAINERSPROFIEL SENIOREN

Van de Hoofdtrainer van SCOH verwachten we dat hij deze visie/speelwijze ondersteunt.
Uiteraard mag hij/zij de visie personaliseren met eigen nuances zolang de krachtlijnen gerespecteerd blijven.

De hoofdtrainer moet binnen de bovenstaande speelwijze duidelijk over kunnen brengen wat hij, in deze speelwijze van spelers, technische staf en trainers van het 2e elftal en oudste jeugdploegen verwacht. We evalueren de hoofdtrainer over 3 doelstellingen :

1. Manier van werken en het respecteren van visie club

2. Communicatie naar medewerkers en (jeugd)trainers SCOH en feedback aan sportief verantwoordelijke

3. Het behalen van het beoogde resultaat dat steeds over een toekomsthorizon van 3 jaar wordt uitgezet

 

2.5 GEWENSTE SPELERSPROFIEL SENIOREN

Samen met de louter sportieve doelstelling willen we in onze A kern zoveel mogelijk spelers uit onze gemeente en aangrenzende gemeentes. Deze doelstelling is al enkele jaren ingezet en werpt zijn vruchten af. Momenteel is bijna 70% afkomstig uit Hoegaarden of aangrenzende gemeenten. SCOH is een club die met haar activiteiten ook de “community” aanspreekt en ondersteunt en dit kan enkel indien de supporters en bij uitbreiding de inwoners van Hoegaarden zich kunnen vereenzelvigen met de spelers waar voor ze supporteren.

Vanzelfsprekend in dit verhaal is dat we zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers - al dan niet enkele jaren weggeweest naar een hogere opleiding– laten doorstromen. We maken ons sterk dat we binnen een termijn van 5 tot 10 jaar +/- 80% vanuit onze eigen opleiding in de eerste ploeg kunnen brengen.

De beslissing om sinds 2014 het 2de elftal onder te brengen in 4de provinciale is ondermeer daarop gericht. Zo verkleinen we indien nodig de kloof van jeugd naar eerste elftal en bieden we onze jeugdspelers een verder zetting aan binnen onze club. Het tweede elftal heeft als enige ambitie om voor individuele progressie van deze spelers te zorgen. Uiteraard spreekt het voor zich dat stijgen op de sportieve ladder mogelijk is en op termijn misschien zelfs logisch is doch nooit een direct doel op zichzelf zal zijn.


3. JEUGDOPLEIDING

 

 

3.1 SPORTIEF DOEL

SCOH en meer bepaald de jeugdwerking onder de naam van Jong Hoegaarden is een steeds voortdurend project dat streeft naar verbetering op ieder vlak. Centraal staat de ontwikkeling en vooruitgang van elke jeugdspeler en ook het welzijn van de speler of m.a.w. het zich goed voelen binnen onze club.

 

3.2 SPEELSTIJL

De speelstijl die we vooropstellen is die van het verzorgd combinatievoetbal. SCOH streeft er immers naar om sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal te spelen. Dit voetbal gaat gepaard met een gezonde winnaarsmentaliteit.

Enkele krachtpunten:

- Keeper die verzorgd probeert op te bouwen i.p.v. de bal wild naar voren trapt.

- De dribbelactie wordt gepromoot gevolgd door afwerking of door juiste inspeelpas.

- Na recuperatie bal niet meteen wegtrappen maar proberen het spel terug voetballend op te bouwen.

- Individuele succesbeleving is leuk en mag, collectieve succesbeleving is het summum.

 

3.3 SPELCONCEPT

SCOH wil herkenbaar voetbal spelen zowel met eerste elftallen als met de jeugdploegen. Het uitgangspunt is het 1-4-3-3 systeem speelt. Opbouw van achter uit, ruimtecreëren en opzoeken, actie maken, ende diagonale pass zoeken (bvb 2 speelt in op 6-8-10 of 9) zijn cruciaal in ons spelconcept.

Rotatieverplichting: Bij de jeugdteams wordt er niet met vaste posities gewerkt. Elke speler wordt geleerd om op elke positie te spelen zodat hij weet wat er op elke positie verwacht wordt van een speler, zowel in bal verlies als in bal bezit. Pas vanaf de leeftijdscategorie u15 wordt er eerder naar vastere posities gegaan vermits we pas dan een duidelijker beeld hebben over de positionele richting van een speler. Keepers dienen o.a. ook als veldspeler te spelen vermits we willen dat de keeper later goed kan “mee voetballen”.

 

3.4 GEWENST TRAINERSPROFIEL JEUGD

Een jeugdtrainer bij Jong Hoegaarden heeft volgend profiel

- Enthousiast

- Kan uiteraard goed omgaan met kinderen

- Trainer voor iedereen, niet enkel voor de beteren

- Denkt aan vooruitgang spelers en niet aan het resultaat

- Communiceert goed en duidelijk

- Volgt de opleidingsvisie van de club en Voetbal Vlaanderen

- Is bereid om zichzelf constant in vraag te stellen en bij te leren (opleidingen Voetbal Vlaanderen)

- Is in staat een team met alle taken er om heen te managen

De meer concrete taken leest u onder /scoh.be/organisatie/trainers.

 

3.5 GEWENSTE SPELERSPROFIEL JEUGD

Tot en met de leeftijdscategorie U9 en na deelname aan minimaal drie vrijblijvende testtrainingen tijdens de instapmomenten, kan de ouder/speler beslissen om zich aan te sluiten bij Jong Hoegaarden. De jeugdcoördinator beslist of de speler start in de regionale of provinciale competitie i.f.v. de kwaliteit van de speler en de beschikbare plaatsen.

Vanaf de leeftijdscategorie van U10 wordt de speler beoordeeld na minimaal 3 testtrainingen tijdens de instapmomenten. I.f.v. de beoordeling en de beschikbare plaatsen wordt de speler al of niet aangesloten als jeugdspeler. Indien de speler in aanmerking komt als nieuw clublid, is het de jeugdcoördinator die beslist in welke competitie (regionaal of provinciaal) de spelerstart.

 

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2018-19

Kalender Tweede Ploeg 2018-19

Kalender Vets 2018-19

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Kalenders & Uitslagen 2018-19

Planning Socceronline

Volgende evenement