Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Dit betekent dat Jong Hoegaarden geen toegang krijgt tot de interprovinciale jeugdcompetitie, maar dat we wel mogen blijven deelnemen aan de provinciale jeugdcompetitie.


Uit de audit blijkt:

Sterke punten

 • De missie en visie van de club is omschreven.
 • De jeugdopleiding is primordiaal binnen de club.
 • Het kunstgrasveld zorgt ervoor dat er bijna altijd kan getraind worden.
 • Verschillende jeugdverantwoordelijken maken deel uit van de hoogste beleidsorganen van de club en ze hebben er ook medebeslissingsrecht.
 • Het huisreglement geeft richting aan het gewenste gedrag.
 • Trainers worden gestimuleerd om opleidingen en bijscholingen te volgen.
 • Op de website is heel wat nuttige info terug te vinden.
 • Een blessurebehandelingsprocedure is voorhanden.
 • De club organiseert verschillende activiteiten om het verenigingsweefsel te verstevigen.
 • Een strategie inzake specialisatie in posities is voorzien.
 • Er worden testen afgenomen.


Belangrijkste actiepunten

 • Een actieplan opstellen met een duidelijk onderscheid tussen strategische en operationele doelstellingen geformuleerd volgens het SMART-principe en daaraan een budgettering en verantwoordelijke koppelen.
 • Het verbeter-, sturings- en ondersteuningsproces van de technische staf formeel uitwerken.
 • Spelers en ouders actiever bij het beleid betrekken.
 • De scouting verder uitwerken en implementeren.
 • Toezien op de implementatie van Socceronline.
 • De mentale-, sociale- en studiebegeleiding uitwerken.
 • De voetbal(club)visie verder uitwerken.
 • Het opleidingsplan verder uitwerken.
 • Inzetten op interactieve detailcoaching.
 • Een persoonlijk opleidingsplan / persoonlijk actieplan per speler opstellen.
 • Een permanente evaluatie van wedstrijdprestaties per speler voorzien.