Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

 

De cel scouting staat onder leiding van Yves Hoskens (gediplomeerd talentscout)

Talentscout:

Yves Hoskens
0476/66.45.82
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taken

  • Uitwerken en uitvoeren ledenwervingsplan
  • Organiseert talentdagen die afgestemd zijn op de vastgelegde instapmomenten en ziet erop toe dat spelers op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd door de respectievelijke trainers.

 

LEDENWERVINGSPLAN JONG HOEGAARDEN

Jong Hoegaarden werft zijn nieuwe leden via verschillende kanalen


Werving via talent day

Jong Hoegaarden organiseert 1 keer per jaar een talentdag. Daar kunnen spelers zich komen tonen aan onze scoutingcel.

 

Werving via georganiseerde jeugdstages

Jong Hoegaarden organiseert samen met T&S Foot 2 jeugdstages per jaar. Deze stages zijn toegankelijk zowel voor leden als niet-leden en worden naast een aantal andere doelstellingen gebruikt om promotie te maken voor onze werking. Door kwaliteitsvolle stages aan te bieden merken we een duidelijk effect op de ledenwerving.

De flyers van onze stages worden mede door T&S Foot verspreid binnen andere clubs in de regio waar zij ook stages organiseren. T&S Foot heeft over de jaren heel wat contacten opgebouwd die worden gebruikt ter promotie van nieuwe spelers.

Via de stages mikken we vooral op spelers die reeds aangesloten zijn bij clubs in de regio.

 

Werving via scholen in Hoegaarden en Tienen

In Hoegaarden vormen de 2 basisscholen (GBS Hoegaarden en Instituut Mariadal) de aders voor de instroom van nieuwe spelers. Leerlingen van beide scholen krijgen bij aanvang van het schooljaar een flyer mee over de werking van Jong Hoegaarden. Deze worden via de leerkrachten meegegeven in de agenda's van de leerlingen. Maar ook in de Tiense scholen wordt er elk jaar geflyerd aan de schoolpoorten en via leerkrachten.

 

Werving via de jeugddienst van Hoegaarden

Elk jaar, op de laatste zaterdag van juni, organiseert de gemeentelijke jeugddienst, in samenwerking met de jeugdraad, Roefel, de dag van het kind. Roefeldag komt tot stand dankzij de bereidwillige medewerking van heel wat handelaars, verenigingen, medewerkers en begeleiders. De bedoeling van de Roefel is dat de kinderen bepaalde beroepen en ambachten leren kennen. Het voetbal is al jarenlang een trouwe partner. Wij willen de kinderen laten dromen van een leven als profvoetballer. Jong Hoegaarden organiseert die dag een modeltraining voor de deelnemende kinderen.

 

Werving via interne communicatie

Een groot deel van onze ledenwerving gebeurt via interne communicatie: broers of zussen van bestaande spelers die aangeschreven worden, vrienden of schoolmakkers van bestaande spelers die, via flyers gegeven aan de bestaande spelers, zich komen aanbieden op de club, etc. Ieder jaar wordt op het einde van het seizoen een infoavond georganiseerd waarbij naast de evaluatie van het afgelopen seizoen ook de werking van volgend seizoen wordt toegelicht. Bestuursleden en trainers zijn daar aanwezig om eventueel nieuwe spelers aan te sluiten.

 

Werving via externe communicatie

De externe communicatie verloopt hoofdzakelijk via onze website.

Jong Hoegaarden communiceert dagelijks via de website met extra ondersteuning via Facebook, Instagram en Twitter. Dat zijn kanalen waardoor Jong Hoegaarden  zeer snel en naar een breed publiek kan communiceren. Langs sociale media worden er regelmatig oproepen gedaan met de mededeling dat we nog op zoek zijn naar spelers binnen een bepaalde categorie. Ook plannen omtrent het oprichten van bepaalde ploegen worden via Facebook en Twitter ondersteund.

Tot slot proberen wij ook nieuwe leden te werven via een affichecampagne. Dan worden affiches opgehangen op drukbezochte publieke plaatsen in onze regio: bibliotheken, stations, jeugdhuizen, zwembaden, sporthallen, ...

 

Werving via scouting

Onze jeugdtrainers worden ingezet om op zoek te gaan naar nieuw talent. Zij doen dit vooral tijdens en na wedstrijden, door reclame te maken over onze werking en eventueel de gegevens van opgemerkte talentvolle spelers bij andere clubs door te spelen aan de jeugdcoördinatoren. Jong Hoegaarden zal steeds open met de betrokken clubs communiceren in geval van interesse.

 

Tweetalig

Ook over de taalgrens probeert Jong Hoegaarden nieuwe leden te werven. Onze flyers zijn daarvoor zelfs speciaal in het frans vertaald.

 

Ledenbehoud

Het einde van het seizoen is een heel belangrijk moment om je leden warm te maken om ook volgend seizoen weer voor Jong Hoegaarden te kiezen. Om ouders en spelers warm te maken, plannen we bewust op het einde van het voetbalseizoen een aantal specifieke evenementen:

  • Infoavond
  • Familiedag

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement