Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Bestuursleden

 

Verantwoordelijke jeugdopleiding Jong Hoegaarden (Jeugdvoorzitter)

Filip Van De Veire
0472/76.66.76
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Technisch Verantwoordelijke van de Jeugdopleiding (TVJO)

Sébastien Renard
0479/36.78.38
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Siegi Hendrickx
0473/85.04.96
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Jeugdcoördinator Jong Hoegaarden

Luc Noé (ontwikkelingsfase 1)
0497/17.06.99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vacant (ontwikkelingsfase 2)

Benny Debusschere (ontwikkelingsfase 3)
0475/26.20.86
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Tornooiverantwoordelijke Jong Hoegaarden

Gert Feyt
0499/563961
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris Jong Hoegaarden

Luc Noé
0497/17.06.99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Organigram

 

Plaats binnen de organisatie

Het jeugdbestuur rapporteert over de jeugdwerking aan het hoofdbestuur. Aan het hoofd van de jeugdbestuur staat de jeugdvoorzitter die minstens 5 maal per seizoen het jeugdbestuur samenroept.

 

Taken

 • Het Jeugdbestuur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat elk clublid het vooropgestelde voetbalplezier kan beleven door middel van een degelijke opleiding en infrastructuur.
 • Het zorgt voor een maximale betrokkenheid van de ouders, spelers en medewerkers bij de activiteiten van de club.
 • Het organiseert tornooien, stages, vriendschappelijke wedstrijden teneinde het ledenbehoud te verzekeren.
 • Het organiseert (minimaal 1 per seizoen) een info-avond voor de ouders van alle jeugdspelers.
 • Het bereidt de audit voor en neemt deel aan deze audit
 • Het recruteert en evalueert de technische staf, trainers en andere medewerkers (logistiek, afgevaardigden,…)
 • Het verzorgt de interne en externe communicatie over de jeugdwerking d.m.v. de website, de facebookpagina, flyers, affiches, mails, enz.
 • Het zorgt voor de opmaak, de toegang tot (bv. via website/trainerscorner en Socceronline) en de opvolging van alle noodzakelijk administratieve (bvb. aansluiting, inschrijving eetfestijn,…) en voetbaltechnische formulieren (bv. wedstrijdformulier, evaluatieformulier,…)

 

Bevoegdheden

 • Op sportief vlak organiseert het jeugdbestuur, binnen de financiële lijnen die zijn uitgezet door het hoofdbestuur, de sportieve diensten die worden verstrekt aan de jeugdspelers.  Dat zijn onder meer de bepaling van het aantal jeugdploegen, de bepaling van het nodige sportmaterieel en sportoutfits, de toewijzing van de vereiste trainers en afgevaardigden aan de respectievelijke ploegen, de planning van de thuis- en uitwedstrijden, de trainingen, de stages en tornooien en de bepaling van de trainingsuren. 
 • In het kader van de financiering van de kosten van de jeugdwerking, organiseert het jeugdbestuur evenementen die specifiek gericht zijn op de spelers en entourage van de jeugdploegen.
 • Het jeugdbestuur organiseert tenslotte gemeenschappelijk met het hoofdbestuur andere evenementen die gericht zijn op de financiering van de algemene kosten van de club.

 

Verantwoordelijkheden

 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor een attractief jeugdbeleid en -werking teneinde gemotiveerde trainers, ouders, spelers en medewerkers aan te trekken en te behouden.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een coherente voetbalvisie en opleidingsplan.
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het slagen in de audit
 • Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het uitstippelen en het behalen van doelstellingen op korte en middellange termijn.

 

Criteria voor bestuursleden

 • Je verklaart je akkoord met de vastgelegde missie, normen & waarden en opleidingsvisie. Je bent een voorbeeld voor spelers, ouders en medewerkers. Je gedraagt je dus steeds correct, sportief en gedisciplineerd met aandacht voor beleefd taalgebruik, fair-play en verdraagzaamheid zodat iedereen het beoogde voetbalplezier kan beleven.
 • Wees enthousiast en moedig alle ploegen op een positieve manier aan. Toon dat je een echte supporter bent en blijf steeds beleefd tegen de scheidsrechter, ook al deel je zijn mening niet.
 • Je bent een vertegenwoordiger van de club. Je sportieve en correcte houding en gedrag dragen bij aan het positieve beeld dat in- en outsiders hebben over onze club.
 • Je neemt actief deel aan de jeugdwerking teneinde het imago van onze club hoog te houden.

 

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement