Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Ongevalaangifte

 

 

Wat doen bij een voetbalongeval ?

 

Algemeen

  • Wie is verzekerd? Elk aangesloten lid van de KBVB en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de federatie en/of aangesloten clubs inrichten, kunnen van deze verzekeringen genieten.
  • Spelers, jonger dan 18 jaar, zijn bovendien verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval op de heen- en terugweg tussen de woning en de plaats van de samenkomst door de club. Belangrijk om weten is dat schade aan het voertuig nooit vergoed wordt !
  • Alle spelers zijn ook verzekerd voor ongevallen op de parking of in de kleedkamers (enkel lichamelijke schade).
  • De verzekering van de voetbalbond komt NIET tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

 

Administratieve formaliteiten bij een ongeval

 

A. Aangifte van ongeval :

  1. Enkel de Gerechtigde Correspondent (EDDY TAVERNIERS  - DOELSTRAAT 33 - B3320 HOEGAARDEN - 0475/27.50.09)  is gemachtigd de briefwisseling met de Voetbalbond te verzorgen.
  2. Om een aangifte te doen dient EDDY TAVERNIERS binnen de 21 kalenderdagen het formulier van ongevalaangifte naar de Voetbalbond te sturen.
  3. Vooraleer u naar de dokter of het ziekenhuis gaat, vraagt u een blanco-formulier "Ongevalaangifte" (pdf hierboven). Dit is ook te bekomen bij de trainer of de ploegafgevaardigde. Bij thuiswedstrijden kan men het ook bekomen in de kantine. U laat dit door de behandelende geneesheer invullen. Voor kinesist: lees aandachtig punt 3 in rubriek B (*).
  4. U bezorgt dit formulier, samen met een klever van uw mutualiteit, zo snel mogelijk (maximum 10 dagen na ongeval) aan EDDY TAVERNIERS die voor verdere afhandeling zorgt. De andere zijde wordt, enkel en alleen, door EDDY TAVERNIERS ingevuld. We willen benadrukken dat de nieuwe aangifte, aangepast aan de nieuwe privacywet die in werking is getreden op 25 mei 2018, moet ondertekend worden zowel door de gerechtigde correspondent van de club als door het slachtoffer of door zijn ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar. Deze twee handtekeningen zijn verplicht, op straffe van weigering van inboeking !
  5. De voetbalbond stuurt na ontvangst een formulier met dossiernummer naar EDDY TAVERNIERS. Dit formulier dient terug naar de voetbalbond gestuurd te worden bij hervatting van de spelactiviteit. Zolang dit niet is ingevuld en opgestuurd mag de spelactiviteit niet hernomen worden.

 

B. Terugbetaling van de geneeskundige kosten :

1. De verzekering van de voetbalbond betaalt enkel het verschil terug tussen het bedrag en de tegemoetkoming van het ziekenfonds. Voor elk dossier is er een vrijstelling van 7,93 EUR afgetrokken voor administratieve kosten.
2. Supplementen voor hospitalisatie in één- of tweepersoonskamers worden NIET terugbetaald.
3. Terugbetaling van speciale zorgen (bv. behandeling door kinesist) kan enkel mits volgende voorwaarden voldaan zijn : (*)
a) De behandeling moet voorgeschreven zijn door een geneesheer. Dit kan de geneesheer vermelden op de ongevalaangifte of door een afzonderlijk medisch attest.
b) De verzekering van de voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven om deze kosten terug te betalen ! De aanvraag voor terugbetaling kosten kinesist dient dus eerst, door de secretaris, naar de voetbalbond te worden gestuurd. De voetbalbond geeft hierna toestemming voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum. Is de kwetsuur na al deze behandelingen nog niet genezen, dient een NIEUWE AANVRAAG voor bijkomende behandelingen opgestuurd te worden.
c) Opgelet ! De terugbetaling kosten kinesist vervallen wanneer :
- Meer dan één behandeling per dag wordt aangerekend.
- De sportieve inactiviteit van de speler minder dan 15 kalenderdagen bedraagt.
4. Wat concreet te doen om kosten terug te krijgen? U bezorgt de secretaris :
a) Het formulier ‘Bewijs van genezing’, ingevuld door de behandelende geneesheer, als bewijs van geschiktheid om terug te voetballen. Eerder mag men niet beginnen te voetballen.
b) Afrekeningstaten van uw mutualiteit.
c) Gelieve rekening te houden dat de voetbalbond deze bedragen ongeveer 1 maand, na het indienen van de kosten, uitbetaalt aan de club. De club zal zo snel mogelijk na ontvangst de uitbetaling aan u doorbetalen.
5. Belangrijke opmerking :
De voetbalbond behoudt zich het recht tot stopzetting van de tegemoetkoming en verval van het dossier, wanneer :
a) De speler terug begint te voetballen vooraleer het dossier is afgesloten.
b) De duurtijd van het dossier langer is dan 1 jaar ! Bij zware kwetsuren dienen er dus tussentijdse onkostennota's binnengestuurd te worden ! Aangezien niet alle details hier kunnen worden weergegeven, spreekt het voor zich dat, bij eventuele vragen en opmerkingen, men best direct de secretaris van de club contacteert.

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2020-21

Kalender Tweede Ploeg 2020-21

Kalender Vets 2020-21

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Lidgeld 2020-21

Bestelformulier kledij 2020-21

Volgende evenement